De ‘Goed-Onderhouden-Ventilatiesystemen-Checklist’:

De ‘Goed-Onderhouden-Ventilatiesystemen-Checklist’:

De ‘Goed-Onderhouden-Ventilatiesystemen-Checklist’:

Tot op heden achtervolgt het coronavirus ons allen. De horeca en vele andere bedrijven zijn helaas ook slachtoffer van de gevolgen van dit vreselijke virus. Toch bewegen we langzaamaan naar het begin van het einde van deze moeilijke tijd en hopen we allemaal dat we snel terug kunnen naar ons ‘normale leven’. We zullen de economie met z’n allen ook weer moeten opbouwen, nadat het flinke tegenslagen te verwerken heeft gekregen. 

Om er voor de zorgen dat het risico op besmetting van het virus zo laag mogelijk blijft, is het onderhouden van je ventilatiesysteem zeer belangrijk. Al eerder schreef Gewoon Sgoon een blog voor u over ‘Ventilatiesystemen, luchtkanalen en het coronavirus’. 

In deze blogpost geven we een korte checklist zodat u zelf kan beoordelen of uw ventilatiesysteem aan reiniging of onderhoud toe is. 

Maar voordat u doorleest, eerst nog even dit…

Het is essentieel om het ventilatiesysteem te onderhouden en te reinigen, aangezien vervuilde, dichtgeslibde of verstopte kanalen broedhaarden zijn voor virussen en bacteriën. Wanneer er goed gelucht kan worden, kunnen de virusdeeltjes sneller het gebouw verlaten en is er dus minder risico op besmetting van virussen die overgedragen worden via de lucht. Wel belangrijk: we praten dan over verse lucht. Stof kan virussen bij zich dragen en daarom is recirculatielucht geen goede optie. Het kan namelijk zo zijn dat de filters de lucht niet voldoende zuiveren op virusdeeltjes omdat die te klein zijn.   

De ‘Goed-Onderhouden-Ventilatiesystemen-Checklist’:

 1. Worden de filters van jouw ventilatiekanaal zo nu en dan vervangen? Zo ja, goed bezig! Probeer te noteren op welke momenten dit voor het laatst gebeurd is, zodat je goed inzichtelijk hebt wanneer jouw systeem weer aan onderhoud toe is. Wil je advies hierover? Neem contact met ons op!
 2. Kan je je niet meer herinneren wanneer het ventilatiesysteem voor het laatst gereinigd is? Dan is het waarschijnlijk te lang geleden…
 3. Is er vuil en stof zichtbaar in de roosters en filters? Dan is het slim om je systeem te laten reinigen.
 4. Heb je een vermoeden dat jouw systeem niet goed werkt omdat je rare luchtjes ruikt, veel lawaai hoort of omdat je regelmatig last hebt van allergie of verkoudheden? Ook in dit geval is het verstandig om contact met ons op te nemen, zodat wij uw ventilatiesysteem professioneel kunnen laten beoordelen en/of reinigen. 

 

Ventilatiesystemen, luchtkanalen en het coronavirus

Ventilatiesystemen, luchtkanalen en het coronavirus

Coronavirus coronavirus coronavirus. Hét onderwerp van de dag. Of eigenlijk; hét onderwerp van het jaar. In maart 2020 werd het ons duidelijk dat we te maken kregen met een virus dat zich ontzettend snel verspreidde van mens op mens. Hygiëne was altijd al belangrijk, maar werd nu nog belangrijker dan ooit. De basisprincipes van hygiëne en gezondheid hebben we misschien in de loop der tijd een beetje verzaakt. Zo ook in de wereld van ventilatiesystemen en luchtkanalen.

De ventilatiesystemen en luchtkanalen zorgen ervoor dat de luchtkwaliteit in de ruimte gezond blijft, door de vuile lucht af te voeren en schone lucht binnen te laten. Als de ventilatiesystemen en luchtkanalen niet goed gereinigd worden, hopen vuile deeltjes zich op aan de binnenkant van de luchtkanalen en verdeelslangen. Het kan zelfs gebeuren dat deze vuile deeltjes vervolgens weer naar binnen geblazen worden. Het gevolg? Een muffe lucht, meer huisstofmijt, problemen met de vochtbalans en bacteriën, schimmels en virussen naar binnen geblazen worden. Dan komen we weer bij het o zo actuele onderwerp, het coronavirus, want zoals elk virus verspreidt het COVID-19 virus zich namelijk doordat oppervlakken niet (of onvoldoende) worden gedesinfecteerd. De eerste (en aanhoudende) coronamaatregelen zijn daarom gericht op het verbeteren van deze hygiëne. We zijn daarom massaal aan het poetsen geslagen en letten meer op de lucht die we inademen.

Corona en luchtventilatiesystemen

Frisse lucht is ontzettend belangrijk voor de menselijke gezondheid. Dat wordt zeker nu in deze periode heel goed duidelijk in grote panden en op veel kantoren. Hoe slechter de ruimte geventileerd is, hoe groter de kans is dat het coronavirus (of ieder ander virus) overgedragen wordt op een ander persoon in diezelfde afgesloten ruimte. Wanneer een ruimte goed geventileerd is, is de kans op overdracht veel kleiner. Dit is extra belangrijk in grote gebouwen zoals kantoren, (sport)scholen en zorginstellingen waar relatief veel mensen komen. We vertrouwen daarbij op de klimaatbeheersing door het luchtventilatiesysteem. Maar wat als deze niet goed genoeg gereinigd is en dus niet voldoet aan de eisen?

Luchtkanaalreiniging tegen corona

Dan rest er een belangrijke vraag: werkt een goede luchtkanaalreiniging tegen het coronavirus? Daar kunnen we volmondig ‘JA’ op zeggen.

Volgens de RIVM wordt de verspreiding van het coronavirus verkleind door goede luchtverversing. Zoals bij alle andere ziekteverwekkers die luchtweginfecties veroorzaken, helpt de toevoer van gezonde lucht en afvoer van vervuilde lucht dus ook bij het tegengaan van het coronavirus. Het belang van een goed onderhouden ventilatiesysteem is dus enorm belangrijk en kan een groot verschil maken. De Rijksoverheid bevestigt en benadrukt het belang om aan de voorwaarden en regels rondom luchtventilatie in gebouwen te voldoen.

Uiteraard betekent het niet dat wanneer het luchtkanaal op orde is, er geen virussen zullen zijn. Toch is luchtkanaalreiniging wel een belangrijk en essentieel onderdeel ten tijde van het coronavirus omdat het de kans op besmetting aanzienlijk verkleint. Het onderhouden en grondig reinigen van het luchtventilatiesysteem en de luchtkanalen, draagt bij aan een gezonder binnen klimaat, waarin virussen en schadelijke bacteriën sneller worden afgevoerd in plaats van worden verspreid.

Goede klimaatbeheersing in uw bedrijfspand

Een goed onderhouden en gereinigd ventilatiesysteem is niet alleen belangrijk voor het verkleinen van de kans op verspreiding van het coronavirus, maar heeft op lange termijn ook duidelijke financiële voordelen. Het onderhouden van uw luchtkanalen is goed om uiteenlopende redenen:

 • Continue toevoer van schone lucht
 • Een gezond leef- en werkklimaat
 • Betere leer- en werkprestaties
 • Langere levensduur van uw ventilatiesysteem
 • Kostenbesparing op ziekteverzuim, ventilatie-apparatuur en pandonderhoud

Luchtkanalen inspecteren, reinigen en onderhouden

Maar de grote vraag is natuurlijk: hoe zorg je ervoor dat je ventilatiekanalen goed onderhouden zijn? Helaas is het niet mogelijk om de interne kanalen zelfstandig te reinigen, dus hiervoor heb je een specialist nodig. Gewoon Sgoon zorgt ervoor dat de beste specialisten bij u op de stoep staan om de ventilatiesystemen te inspecteren en te reinigen. Voor vragen kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij helpen u graag om de luchtkwaliteit in uw woning of bedrijf weer zo optimaal mogelijk te krijgen!

Tijd voor onderhoud en reiniging!

Tijd voor onderhoud en reiniging!

🧼 TIJD VOOR ONDERHOUD EN REINIGING! 🧼

Door het sluiten van de horeca vanwege COVID-19 zijn de meeste horecakeukens gesloten. De één probeert de zaak toch nog draaiende te houden door middel van bezorgdiensten, de ander heeft besloten volledig dicht te blijven. Voor de meesten brengt dit veel problemen met zich mee. Maar wat als we deze ‘stilteperiode’ nu eens goed gebruiken?

Zo kan er nu aandacht gegeven worden aan bijvoorbeeld groot onderhoud van de keukens, het reinigen van de vet- en/of luchtkanalen en het uitvoeren van een dieptereiniging. De dieptereiniging zorgt ervoor dat alles wat met voedsel of levensmiddelen in aanraking komt, gereinigd wordt. Dat krijg je namelijk niet schoon met een simpel ‘doekje over het aanrecht’, maar daar is aandacht, tijd en professioneel reinigen voor nodig.

Grootkeuken.nl schreef een interessant stuk over het benutten van deze coronastilte voor groot onderhoud en dieptereiniging. Bekijk het artikel op hun website!

Bij ons kan je altijd terecht voor een gratis inspectie, zodat je precies weet wat jij nog kan verbeteren op het gebied van hygiëne en veiligheid in jouw keuken. 💪🏼💯

BRAND IN JE HORECAZAAK?

BRAND IN JE HORECAZAAK?

De 7 meest voorkomende brandoorzaken

Brand komt relatief vaak voor in de horeca. En als er brand ontstaat in een bar of restaurant lopen de kosten vaak al snel hoog op. In het ergste geval moet je je horecazaak sluiten. Bekijk de 7 meest voorkomende brandoorzaken en lees wat je kunt doen om brand te voorkomen.
1 Frituurbrand

Een frituurbrand is een van de meest voorkomende branden in de keuken. De brand ontstaat doordat het vet of de olie in de frituurpan zo heet wordt dat het vanzelf vlam vat. Denk bijvoorbeeld aan een frituurpan met een kapotte thermostaat. Of een frituurpan waarvan de aan- en uitknop niet meer goed werkt zodat deze niet meer afslaat.

Tips om een frituurbrand te voorkomen

 • Zorg dat je een frituurpan hebt met een goed werkende maximaal-thermostaat. Sluit een onderhoudscontract af voor je bakwand/frituur zodat deze periodiek wordt gecontroleerd.
 • Zorg altijd dat er deksels binnen handbereik liggen. Met de deksels kun je een beginnende frituurbrand afdekken. Op deze manier kan er geen zuurstof meer bij de brand en dooft deze vanzelf.
 • Zorg dat je de juiste blusmiddelen in huis hebt: een vetbrandblusser voor brandklasse F. Met deze blusser spuit je een emulsie over de vetlaag heen waardoor er geen zuurstof meer bij de brand kan komen. Hierdoor dooft de brand vanzelf uit.
  LET OP: een CO2-blusser voldoet niet voor het doven van een frituurbrand. Zodra de CO2 is opgelost kan er weer zuurstof bij de brand komen waardoor deze weer oplaait.
 • Laat je afzuigkanalen regelmatig inspecteren en zo nodig schoonmaken. Als er te veel vetaanslag op deze kanalen zit, kan een frituurbrand al snel overslaan op je afzuigkanalen. In het ergste geval slaat de brand over op de motor van je afzuigkap en loop je het risico dat je hele pand afbrandt.

5 stappen om een frituurbrand te stoppen

 1. Schakel de warmtebron eerst uit. Haal de stekker van de frituurpan uit het stopcontact.
 2. Staat de frituurpan onder een afzuigkap? Zet dan ook de afzuigkap uit. Zo voorkom je dat de brand overslaat naar je afzuigkap.
 3. Leg de deksel op de frituurpan. Zo kan er geen zuurstof bij de brand komen en dooft de brand uit.
 4. Dooft de brand niet uit of ligt het deksel niet bij de hand? Gebruik dan een vetbrandblusser om de brand te blussen. Hierdoor bedek je de oppervlakte van het vet in de frituurpan met een laag schuim. Hierdoor kan er geen zuurstof meer bij de brand komen en zal de brand niet verder uitbreiden.
 5. Laat de frituurpan na het blussen tenminste een uur staan om te af te koelen.

Doe dit niet bij een brand in je frituurpan

 • Blus een frituurpan nooit met water. Als water in aanraking komt met hete vetten zorgt dat voor een grote steekvlam die de brand kan verergeren en jou in gevaar brengt. LET OP: in een AB-blusser zit ook water. Gebruik deze daarom nooit voor het blussen van een frituurbrand.
 • Verplaats een frituurpan nooit tijdens de brand. Als je vet morst kan je brandwonden oplopen. Bovendien vergroot je daarmee de kans dat de brand zich verder verplaatst.
 • Gebruik geen blusdeken. Deze is niet geschikt voor een frituurbrand en kan vlamvatten. 

2 Brand in de meterkast

Elektrische installaties zijn een van de grootste veroorzakers van brand. Een brand in de meterkast kan al ontstaan door spinnen-raggen. Er hoeft maar een vonkje op over te springen en hup: je hebt een beginnende brand. Zorg dus altijd dat de verdeelinrichting afgesloten is en dat er geen open lasdozen zijn waar stof en vuil in kan neerslaan.

3 Kortsluiting

Beschadigde kabels, slechte verbindingen in de verdeelkast: kortsluiting kan op veel manieren en in ieder elektrisch apparaat plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan je diepvries, magnetron of zelfs je vliegenlamp.

Tips om brand door een defect in installatie of apparatuur te voorkomen

 • Zorg dat je apparatuur is aangesloten op een vaste aansluiting. Gebruik geen verlengsnoeren en verbind ze zeker niet met elkaar! De kans is groot dat het verlengsnoer het vermogen niet aankan waardoor er gemakkelijk brand ontstaat.
 • Let op dat bedrading niet loshangt zodat het niet in aanraking kan komen met brandbaar materiaal.
 • Let erop dat stekkers van snoeren zijn voorzien van trekontlasting. Zo voorkom je dat de contactpunten van de kabel in een stekker te veel worden belast en elektrische aders losraken waardoor kortsluiting kan ontstaan.
 • Controleer regelmatig oude apparatuur. De isolatiemantel rondom de elektrische draden kan vergaan wat kortsluiting kan veroorzaken.
 • Laat uw elektrische installatie één keer in de vijf jaar keuren door een hierin gespecialiseerd inspectiebedrijf. Een SCIOS Scope 10 gecertificeerd inspecteur controleert uw elektrische installatie en de aangesloten apparatuur volgens de richtlijnen van NTA 8220 op brandveiligheid.

4 Vlam in de pan

Net als in een frituurpan kan olie of vet in een koekenpan zo heet worden dat het uit zichzelf ontbrandt. Het resultaat? Vlam in de pan. Vlam in de pan kan ook ontstaan doordat hete (kokende) olie of boter overkookt en in contact komt met de vlam onder de pan. Voor vlam in de pan gelden dezelfde preventietips als voor het voorkomen van een frituurbrand.

LET OP: kook of frituur je vaak in een wok? Wees dan extra alert. Voor een wok bestaan er vaak geen deksels die groot genoeg zijn om de wok af te dekken als er vlam in de pan ontstaat. Je loopt daarmee extra risico op brand.

LET OP: gebruik je een houtskooloven/grill? Zorg dan dat je je afzuigkanalen nog vaker inspecteert. De combinatie van houtskoolaanslag in je afzuigkanalen en de hoge temperatuur van verbrandingsgassen die vrijkomen bij het grillen op houtskool maakt het risico op brand nog groter. 

5 As in de prullenbak

Sinds 1 april wordt het verbod op rookruimtes in de horeca gehandhaafd. Toch loop je als horecaondernemer nog steeds het risico op brand door smeulende sigarettenas.

Tips om brand door as te voorkomen

 • Wees duidelijk over je rookbeleid: mag er wel niet gerookt worden op je terras?
 • Zorg voor goede asbakken als je personeel af en toe naar buiten gaat voor sigaretje. Denk aan een zuil-asbak of hang een asbak aan de muur. Met deze voorzieningen verklein je de kans op brand.
 • Mogen je klanten roken op het terras? Leeg de asbakken dan in een asverzamelaar. De as moet een nacht in de verzamelaar liggen voordat je deze kan weggooien in een afvalbak. Voor het legen van as uit de houtkachel geldt hetzelfde.
 • Zorg altijd voor vlamdovende afvalbakken in algemene ruimtes. Deze zijn altijd van staal.

6 Terrasbrand

Met een terrasheater is het net even wat behaaglijker op je terras in de avonden en als de temperatuur weer wat zakt. Toch moet je voorzichtig omgaan met deze apparaten. Voor je het weet heb je brand op je terras.

Tips om een terrasbrand te voorkomen

 • Zorg voor voldoende afstand tussen je terrasheater en brandbaar materiaal zoals parasols of een afdak. Terrasheaters op gas zorgen voor net iets meer opwarming van de omgeving dan terrasheaters op elektra. Houd daar rekening mee met het plaatsen van de terrasheater.
 • Heb je een elektrische terrasheater? Zorg er dan voor dat je elektrische installatie hierop aangepast is en voldoende vermogen heeft. Ga niet werken met verlengsnoeren op je terras.
 • Kies bij een gasheater aan de gevel bij voorkeur voor een metalen gasleiding. Een rubberen leiding kan poreus worden en moet je tenminste eens in de drie jaar vervangen.
 • Heb je een mobiele terrasheater op gas? Zorg er dan voor dat de gastoevoer automatisch wordt uitgeschakeld als deze omvalt. Check ook regelmatig of je niet te veel gasflessen hebt liggen in je horecazaak. Volgens de PGS 15 richtlijn voor gevaarlijke stoffen mag je maar een beperkte hoeveelheid aan gevaarlijk materiaal opslaan. Ook bestaan er regels voor de manier waarop je gevaarlijke stoffen moet opslaan.
 • Wees voorzichtig met het gebruik van een afdekhoes. Als de terrasheater per ongeluk wordt ingeschakeld bij het afdekken, kan deze in de brand vliegen.

Voorkom dat je je zaak moet sluiten na een brand!

Wist je dat de helft van de ondernemers die te maken krijgt met een brand binnen twee jaar failliet gaat? Want: na een brand heb je niet alleen schade aan je pand en/of inventaris, maar moet je vaak ook voor een tijdje je horecazaak sluiten om de schade te herstellen. Je inkomen valt dan in een klap weg.

 

Bron; Misset Horeca

HANDIGE HYGIENE TIPS!

HANDIGE HYGIENE TIPS!

Zoals we allemaal weten heeft de horeca een flinke klap te verduren gehad door het coronavirus. Om het virus te bestrijden ligt de focus nu op de coronamaatregelen, waar hygiëne een ontzettend belangrijk onderdeel van is. We kunnen er gewoon niet meer onderuit! Maar buiten dit hele coronatijdperk om is hygiëne natuurlijk altijd al enorm belangrijk geweest. Er zijn namelijk nog meerdere virussen, bacteriën en ziekteverwekkers waar we voor uit moeten kijken, om bijvoorbeeld – voor de horecaondernemers extra belangrijk – voedselvergiftigingen te voorkomen. Als dit namelijk in jouw horecaonderneming vaak voorkomt, sta je straks niet goed bekend bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en hangt er wellicht een boete (en een boze klant) boven je hoofd. Dat kan je er in deze tijd echt niet bij hebben, toch?!

Alle horecazaken zijn verplicht om volgens de Hygiënecode te werken en daarmee te voldoen aan de wettelijke voorschriften van voedselveiligheid. Op horecava.nl vonden wij vijf goede tips op basis van de Hygiënecode:

– Geef vakantiekrachten voldoende instructie
– Gebruik voor desinfectie lauwwarm water
– Werk werkvuil op tijd weg om te voorkomen dat er afvalresten op de grond of ergens anders terecht komen.
– Maak verstandig gebruik van beschermingsmiddelen zoals handschoenen en mondkapjes
– Maak alles grondig schoon

Heb je vragen over deze tips, of wil je weten of jij jouw zaken op orde hebt? Neem dan contact met ons op!

KEUKEN APPARATUUR. SAFETY FIRST!

KEUKEN APPARATUUR. SAFETY FIRST!

Het is belangrijk om in kaart te brengen hoe we de kans op besmetting in de keuken zo klein mogelijk kunnen houden, zeggen specialisten aangesloten bij de NVLG (Nederlandse Vereniging Leveranciers Grootkeuken). Er zullen in de keuken en achter de bar maatregelen getroffen moeten worden. Hiermee bedoelen ze bijvoorbeeld o.a. het regelmatig reinigen van de vaat en het spoelen van de glazen.

Een juiste inzet van je grootkeukenapparauur verkleint dus het risico op besmetting. Maar waar moet dan precies op letten? Wij geven je een paar tips…
1. Let op de temperatuur van het spoelwater: dit zorgt voor het doden van virussen, waar onder het coronavirus. We zien helaas wel dat heet water van de boiler zich mengt met koud of lauw water, waardoor er niet goed gedesinfecteerd wordt.
2. Laat de onderhoudsbeurt doorgaan: ook al heb je de keuken een tijd niet gebruikt door deze moeilijke periode, toch kunnen verschillende factoren ervoor zorgen dat er problemen ontstaan.
3. Reinig je wasmachine dagelijks: omdat de reiniger zelf ook schoon moet zijn om schoon te kunnen maken!