De 7 meest voorkomende brandoorzaken

Brand komt relatief vaak voor in de horeca. En als er brand ontstaat in een bar of restaurant lopen de kosten vaak al snel hoog op. In het ergste geval moet je je horecazaak sluiten. Bekijk de 7 meest voorkomende brandoorzaken en lees wat je kunt doen om brand te voorkomen.
1 Frituurbrand

Een frituurbrand is een van de meest voorkomende branden in de keuken. De brand ontstaat doordat het vet of de olie in de frituurpan zo heet wordt dat het vanzelf vlam vat. Denk bijvoorbeeld aan een frituurpan met een kapotte thermostaat. Of een frituurpan waarvan de aan- en uitknop niet meer goed werkt zodat deze niet meer afslaat.

Tips om een frituurbrand te voorkomen

 • Zorg dat je een frituurpan hebt met een goed werkende maximaal-thermostaat. Sluit een onderhoudscontract af voor je bakwand/frituur zodat deze periodiek wordt gecontroleerd.
 • Zorg altijd dat er deksels binnen handbereik liggen. Met de deksels kun je een beginnende frituurbrand afdekken. Op deze manier kan er geen zuurstof meer bij de brand en dooft deze vanzelf.
 • Zorg dat je de juiste blusmiddelen in huis hebt: een vetbrandblusser voor brandklasse F. Met deze blusser spuit je een emulsie over de vetlaag heen waardoor er geen zuurstof meer bij de brand kan komen. Hierdoor dooft de brand vanzelf uit.
  LET OP: een CO2-blusser voldoet niet voor het doven van een frituurbrand. Zodra de CO2 is opgelost kan er weer zuurstof bij de brand komen waardoor deze weer oplaait.
 • Laat je afzuigkanalen regelmatig inspecteren en zo nodig schoonmaken. Als er te veel vetaanslag op deze kanalen zit, kan een frituurbrand al snel overslaan op je afzuigkanalen. In het ergste geval slaat de brand over op de motor van je afzuigkap en loop je het risico dat je hele pand afbrandt.

5 stappen om een frituurbrand te stoppen

 1. Schakel de warmtebron eerst uit. Haal de stekker van de frituurpan uit het stopcontact.
 2. Staat de frituurpan onder een afzuigkap? Zet dan ook de afzuigkap uit. Zo voorkom je dat de brand overslaat naar je afzuigkap.
 3. Leg de deksel op de frituurpan. Zo kan er geen zuurstof bij de brand komen en dooft de brand uit.
 4. Dooft de brand niet uit of ligt het deksel niet bij de hand? Gebruik dan een vetbrandblusser om de brand te blussen. Hierdoor bedek je de oppervlakte van het vet in de frituurpan met een laag schuim. Hierdoor kan er geen zuurstof meer bij de brand komen en zal de brand niet verder uitbreiden.
 5. Laat de frituurpan na het blussen tenminste een uur staan om te af te koelen.

Doe dit niet bij een brand in je frituurpan

 • Blus een frituurpan nooit met water. Als water in aanraking komt met hete vetten zorgt dat voor een grote steekvlam die de brand kan verergeren en jou in gevaar brengt. LET OP: in een AB-blusser zit ook water. Gebruik deze daarom nooit voor het blussen van een frituurbrand.
 • Verplaats een frituurpan nooit tijdens de brand. Als je vet morst kan je brandwonden oplopen. Bovendien vergroot je daarmee de kans dat de brand zich verder verplaatst.
 • Gebruik geen blusdeken. Deze is niet geschikt voor een frituurbrand en kan vlamvatten. 

2 Brand in de meterkast

Elektrische installaties zijn een van de grootste veroorzakers van brand. Een brand in de meterkast kan al ontstaan door spinnen-raggen. Er hoeft maar een vonkje op over te springen en hup: je hebt een beginnende brand. Zorg dus altijd dat de verdeelinrichting afgesloten is en dat er geen open lasdozen zijn waar stof en vuil in kan neerslaan.

3 Kortsluiting

Beschadigde kabels, slechte verbindingen in de verdeelkast: kortsluiting kan op veel manieren en in ieder elektrisch apparaat plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan je diepvries, magnetron of zelfs je vliegenlamp.

Tips om brand door een defect in installatie of apparatuur te voorkomen

 • Zorg dat je apparatuur is aangesloten op een vaste aansluiting. Gebruik geen verlengsnoeren en verbind ze zeker niet met elkaar! De kans is groot dat het verlengsnoer het vermogen niet aankan waardoor er gemakkelijk brand ontstaat.
 • Let op dat bedrading niet loshangt zodat het niet in aanraking kan komen met brandbaar materiaal.
 • Let erop dat stekkers van snoeren zijn voorzien van trekontlasting. Zo voorkom je dat de contactpunten van de kabel in een stekker te veel worden belast en elektrische aders losraken waardoor kortsluiting kan ontstaan.
 • Controleer regelmatig oude apparatuur. De isolatiemantel rondom de elektrische draden kan vergaan wat kortsluiting kan veroorzaken.
 • Laat uw elektrische installatie één keer in de vijf jaar keuren door een hierin gespecialiseerd inspectiebedrijf. Een SCIOS Scope 10 gecertificeerd inspecteur controleert uw elektrische installatie en de aangesloten apparatuur volgens de richtlijnen van NTA 8220 op brandveiligheid.

4 Vlam in de pan

Net als in een frituurpan kan olie of vet in een koekenpan zo heet worden dat het uit zichzelf ontbrandt. Het resultaat? Vlam in de pan. Vlam in de pan kan ook ontstaan doordat hete (kokende) olie of boter overkookt en in contact komt met de vlam onder de pan. Voor vlam in de pan gelden dezelfde preventietips als voor het voorkomen van een frituurbrand.

LET OP: kook of frituur je vaak in een wok? Wees dan extra alert. Voor een wok bestaan er vaak geen deksels die groot genoeg zijn om de wok af te dekken als er vlam in de pan ontstaat. Je loopt daarmee extra risico op brand.

LET OP: gebruik je een houtskooloven/grill? Zorg dan dat je je afzuigkanalen nog vaker inspecteert. De combinatie van houtskoolaanslag in je afzuigkanalen en de hoge temperatuur van verbrandingsgassen die vrijkomen bij het grillen op houtskool maakt het risico op brand nog groter. 

5 As in de prullenbak

Sinds 1 april wordt het verbod op rookruimtes in de horeca gehandhaafd. Toch loop je als horecaondernemer nog steeds het risico op brand door smeulende sigarettenas.

Tips om brand door as te voorkomen

 • Wees duidelijk over je rookbeleid: mag er wel niet gerookt worden op je terras?
 • Zorg voor goede asbakken als je personeel af en toe naar buiten gaat voor sigaretje. Denk aan een zuil-asbak of hang een asbak aan de muur. Met deze voorzieningen verklein je de kans op brand.
 • Mogen je klanten roken op het terras? Leeg de asbakken dan in een asverzamelaar. De as moet een nacht in de verzamelaar liggen voordat je deze kan weggooien in een afvalbak. Voor het legen van as uit de houtkachel geldt hetzelfde.
 • Zorg altijd voor vlamdovende afvalbakken in algemene ruimtes. Deze zijn altijd van staal.

6 Terrasbrand

Met een terrasheater is het net even wat behaaglijker op je terras in de avonden en als de temperatuur weer wat zakt. Toch moet je voorzichtig omgaan met deze apparaten. Voor je het weet heb je brand op je terras.

Tips om een terrasbrand te voorkomen

 • Zorg voor voldoende afstand tussen je terrasheater en brandbaar materiaal zoals parasols of een afdak. Terrasheaters op gas zorgen voor net iets meer opwarming van de omgeving dan terrasheaters op elektra. Houd daar rekening mee met het plaatsen van de terrasheater.
 • Heb je een elektrische terrasheater? Zorg er dan voor dat je elektrische installatie hierop aangepast is en voldoende vermogen heeft. Ga niet werken met verlengsnoeren op je terras.
 • Kies bij een gasheater aan de gevel bij voorkeur voor een metalen gasleiding. Een rubberen leiding kan poreus worden en moet je tenminste eens in de drie jaar vervangen.
 • Heb je een mobiele terrasheater op gas? Zorg er dan voor dat de gastoevoer automatisch wordt uitgeschakeld als deze omvalt. Check ook regelmatig of je niet te veel gasflessen hebt liggen in je horecazaak. Volgens de PGS 15 richtlijn voor gevaarlijke stoffen mag je maar een beperkte hoeveelheid aan gevaarlijk materiaal opslaan. Ook bestaan er regels voor de manier waarop je gevaarlijke stoffen moet opslaan.
 • Wees voorzichtig met het gebruik van een afdekhoes. Als de terrasheater per ongeluk wordt ingeschakeld bij het afdekken, kan deze in de brand vliegen.

Voorkom dat je je zaak moet sluiten na een brand!

Wist je dat de helft van de ondernemers die te maken krijgt met een brand binnen twee jaar failliet gaat? Want: na een brand heb je niet alleen schade aan je pand en/of inventaris, maar moet je vaak ook voor een tijdje je horecazaak sluiten om de schade te herstellen. Je inkomen valt dan in een klap weg.

 

Bron; Misset Horeca